Menu
Městys Mšec
městysMšec
Městys Mšec

městys MŠEC

Severně od Nového Strašecí a západ-ně od Smečna rozkládá se městečko Mšec, rozloženo jsouc na svahu stráně k jihu se klonící mezi hojným stromo-vým a nad údolím, které krášlí řady to-polů s rybníky. Většina budov seřazena jest podél silnice, vedoucí z Nového Strašecí a hadovitě se vinoucí celou obcí nahoru, kde připojena jest k staré říšské důležité silnici, spojující Prahu se světovými lázněmi Karlovými Vary. Zobrazit více

rozšířené vyhledávání

S čím Vám můžeme pomoci?

Informace - březen 2018

Zahájení výstavby kanalizace a čističky odpadních vod

Nejdůležitějším bodem programu 18. veřejného zasedání zastupitelstva bylo projednání zahájení výstavby kanalizace, kde občané dostali od starosty, zástupců technického dozoru investora, pana Ing. Kredby a pana Ing. Baudiše, a zástupce dodavatele, pana Ing. Kašpara, bližší informace o plánované stavbě, a pokud to bylo možné, odpovědi na své otázky.

Zástupce firmy POHL cz Ing. Kašpar sdělil občanům, že si stavbu převezmou 9. dubna, avšak samotné výkopové práce na kanalizaci započnou v květnu na stoce D a výtlaku V6. Výkopové práce budou probíhat 14 měsíců a je jasné, že do jisté míry budou působit komplikace občanům Mšece. Pokud bude třeba vstoupit do vozovky, bude doprava svedena do jednoho jízdního pruhu, tam kde to nebude možné, budou zvoleny objízdné trasy. Na některých místech Mšece lze také očekávat dočasné omezení dopravní obsluhy některých nemovitostí.

Všechna budoucí omezení lze vyčíst z orientačního harmonogramu výstavby, který bude k nahlédnutí na úřadu městyse, či na jeho webových stránkách. Harmonogram bude průběžně upravován dle reálného postupu stavby. Denní postup na jednom staveništi bude kolem 12 metrů, z tohoto je pak zřejmý zhruba časový limit pro práce v jednotlivých ulicích. Týden před zahájením výkopových prací budou občané dotčené lokality informováni o vstupu do předmětné komunikace odpovědným zástupcem stavební společnosti.

Rovněž bude snaha, aby se občané s panem Ing. Baudišem a Ing. Roškotem (stavbyvedoucí) vždy dohodli a zaznamenali do zápisu finální umístění své přípojky k nemovitosti a aby umístění odpovídalo jak potřebám občana, tak se příliš nelišilo od projektové dokumentace. Občané budou za tímto účelem kontaktováni na místě, jak bude stavba postupovat, nicméně mnoho lidí má pracovní dobu, která se kryje s pracovní dobou na stavbě. Je tedy třeba, aby dotyčný alespoň telefonicky sdělil zástupcům stavby, kdy bude k zastižení.

Protože mnoho občanů asi běžně neloví v projektových dokumentacích a nezajímá se o stavby kanalizací, bylo třeba osvětlit, kam až vedou veřejné části kanalizace a jak se napojuje soukromá část. Kanalizace ve Mšeci je naprojektována, zadotována, vysoutěžena a bude vystavena tak, že ulicí jde hlavní řad kanalizace a od něj jde ke každé nemovitosti veřejná část přípojky, která končí na hranici pozemku. Vlastník nemovitosti se na veřejnou část napojí již svou revizní šachtou, která slouží, jak již název prozrazuje, ke kontrolám potrubí. Umístění revizní šachty je vyznačeno v plánu "stavební situace" projektové dokumentace. I ta bude k dispozici občanům na úřadě městyse, či na jeho stránkách. Od šachty pak majitel vede svoji část přípojky až k vnitřní kanalizaci. Občanům, kteří si nebudou jisti, jak vést svoji přípojku, nabídl pan Ing. Baudiš možnost konzultace. Mnozí majitelé, z doby, kdy nebylo jasné, co bude pokrývat dotace, mají i tuto část vyprojektovanou a mají na ní stavební povolení.

Už dopředu je nutno zdůraznit, že soukromá část přípojky sice může navazovat na stávající odpady, nicméně nesmí odvádět splašky z jímky, tu je třeba obejít, či přemostit. Vzhledem k technologii čističky odpadních vod nesmí být také do kanalizace svedena srážková voda.

Důležitým aspektem projektu kanalizace jsou finanční náklady pro občany městyse. Náklady na výstavbu jsou rozděleny snad nejjednodušeji, jak to jen jde. Obec platí veřejnou část, občan svoji soukromou část.

Původně bylo zamýšleno, že se podobně jako v jiných obcích bude vybírat od občanů částka 10 až 20 tisíc Kč jako příspěvek na veřejnou část přípojky. Nakonec se ale dle starosty tento příspěvek vybírat nebude.

Revizní šachta a soukromá část přípojky k nemovitosti již nejsou veřejnou částí kanalizace, a tak si občan bude muset zaplatit jejich výstavbu, budou pak též jeho majetkem. Případný finanční příspěvek obce na budování soukromých částí by muselo schválit zastupitelstvo, neb by se v rozpočtu městyse jednalo o významný výdaj. Cena šachet byla panem zastupitelem Šumou st. odhadnuta na 4 až 8 tisíc dle typu šachty, tj. zda se po ní bude jezdit, nebo zda bude jen v trávníku. Povinnost mít revizní šachtu nevyplývá ze zákona, ale z případné potřeby jednoduchého zjištění místa závady na kanalizaci a jejího řešení.

Co zákon ovšem přímo uvádí, je možnost městyse nařídit majiteli nemovitosti připojit se ke kanalizaci. Než zákonné nařízení by ale měli mít větší váhu ekonomické výhody kanalizace. Cena stočného je dopředu odhadována na 40 Kč s daní za m3, což je třetina nákladů za odvoz jímky. Připojení nemovitosti ke kanalizaci také zvyšuje její samotnou hodnotu. K stočnému na zasedání rovnou padl dotaz, jak se bude měřit, pokud se nebude vypočítávat dle měření na vodoměru. V těchto případech se bude postupovat dle zákona o vodovodech a kanalizacích a bude využito směrných čísel roční potřeby vody. Pan Ing. Baudiš uvedl, že pro rodinný dům je současná hodnota 36 m3/osobu/rok.

Byla dotazována i možnost snížení stočného pro lidi, kteří pro polohu nemovitosti budou muset využívat čerpadla a budou tak mít větší účet za elektřinu. Zde bylo řečeno, že poloha nemovitosti je bohužel vadou na kráse nemovitosti, nikoliv kanalizace. Přeneseně. Na jízdné autobusem také není příspěvek, pokud bydlíte dál od zastávky. Lidem u silnice také nikdo nepřispívá na utírání prachu v domácnosti... Stejně tak by lidé mohli namítat velkou vzdálenost své nemovitosti od kanalizace, nebo dokonce to, že kanalizaci nemají ve své lokalitě vůbec. Nu. Dotaz, jestli bude obec zajišťovat odvoz odpadu lidem, ke kterým ještě nedosáhla kanalizace, nakonec padnul také. Ale i ten zůstal nevyslyšen s doplňujícím sdělením, že podle zákona o vodách za zneškodnění splašků stále zodpovídá majitel nemovitosti. Majitelé nemovitostí, ke kterým stoka zatím nevede, si bohužel budou muset počkat na další etapu výstavby kanalizace. Na zastupitelstvu se o příčinách současného rozsahu stavby vedly a určitě ještě povedou živé diskuze.

A kdy se dočkají občané funkční kanalizace? Ještě nebylo určeno, kdy přesně se budou lidé připojovat k veřejným přípojkám, každopádně fungovat by kanalizace měla se spuštěním zkušebního provozu na čističce odpadních vod. Ten ovšem nebude povolen, dokud nebude zkolaudována stavba kanalizačního řadu a čistička zbudována.                                 

Informace týkající se výstavby kanalizace, již zmíněný orientační harmonogram výstavby, plán stavební situace aj., budou dávány k dispozici přímo na úřadu městyse, či na jeho webových stránkách: servis-pro-obcany/kanalizace/. Dále se bude možno samozřejmě na cokoliv úřadu městyse zeptat, náročnější dotazy budou zasílány pánům z technického dozoru, či zhotoviteli stavby. Dále budou na úřadu k dispozici kontakty na stavbyvedoucího Ing. Roškota a technický dozor investora pana Ing. Baudiše. Na ty se budete moci přímo obrátit, pokud budete potřebovat, krom finálního umístění přípojek, řešit konkrétní otázky, či dokonce nějaký problém týkající se probíhající stavby ve vaší lokalitě.

Na závěr lze asi nejlépe uvést apel pana Ing. Kredby. „Všichni jsme lidé, všichni mluvíme stejným jazykem, a když se k sobě budeme chovat slušně, určitě se domluvíme.“

Úřad městyse

Knihy o Mšeci

Knihy o Mšeci

KNIHY O MŠECI

na úřadu městyse jsou  k zakoupení knihy o Mšeci od autora Jiřího Červenky

  • Mšec 1. díl - 390 Kč
  • Mšec 2. díl - 390 Kč
  • Mšecké hospody - 190 Kč

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Svoz odpadu

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7
8
9 10 11
12 13 14
15 16
17 18 19 20 21
22
23 24 25
26 27 28
29 30
31 1 2 3 4

Platební portál

Platební portál

Firmy a služby v obci

Firmy a služby v obci