Platební portál

Mšecké listy

Mšecké listy

Knihy o Mšeci

Knihy o Mšeci

KNIHY O MŠECI

na úřadu městyse jsou  k zakoupení v září křtěné knihy o Mšeci od autora Jiřího Červenky

Mšec 1. díl - 390 Kč
Mšec 2. díl - 390 Kč
Mšecké hospody - 190 Kč

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Datum a čas

Dnes je pondělí, 26. 9. 2022, 0:53:59

Svátek

Svátek má Andrea

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Evropský den jazyků

Zítra má svátek Jonáš

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Světový den cestovního ruchu

Aktuální počasí

Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Zápis z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva městyse Mšec konaného v pondělí 08. 11. 2010
1. Zahájení - starosta obce přivítal občany a členy zastupitelstva.
Starosta konstatoval, že jsou přítomni všichni nově zvolení zastupitelé.
 
Návrh programu byl v souladu s § 93 zákona o obcích 7 dní před jednáním vyvěšen na úřední desce ÚMě a má toto znění:
1)    Zahájení
2)    Určení zapisovatele, ověřovatelů a pracovní komise
3)    Kontrola osvědčení o zvolení
4)    Složení slibu člena zastupitelstva
5)    Určení dlouhodobě uvolněné funkce
6)    Volba starosty a místostarosty
7)    Různé
8)    Usnesení
9)    Závěr
 
2. Určení zapisovatele, ověřovatelů a pracovní komise
Starosta určil zapisovatelem jednání sl. Alexandru Zítkovou, ověřovatele zápisu p. Petra Hnízdila a p. Jiřího Pacholíka a členy pracovní komise pí. Venuši Rosenbaumovou a sl. Petru Valešovou. 
 
3. Kontrola osvědčení o zvolení
Pracovní komise provedla kontrolu platnosti osvědčení o zvolení všech nově zvolených členů zastupitelstva městyse Mšec vydané registračním úřadem Městského úřadu Nové Strašecí. Za tímto účelem bylo jednání přerušeno na dobu dvou minut a poté pracovní komise sdělila přítomným, že všechna osvědčení jsou platná.
Zastupitelstvo městyse Mšec bere na vědomí:
1. Zprávu pracovní komise o ověření platnosti volby členů zastupitelstva městyse Mšec na základě osvědčení o zvolení.
 
4. Složení slibu člena zastupitelstva
Slib člena zastupitelstva přečetla zapisovatelka jednání sl. Alexandra Zítková a po jeho přečtení vyzvala všechny nově zvolené zastupitele dle abecedního pořadí k jeho složení.
Zastupitelstvo městyse Mšec bere na vědomí:
2. Podle § 69 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů složilo slib všech 9 členů zastupitelstva městyse Mšec.
 
5. Určení dlouhodobě uvolněné funkce
Starosta navrhl, aby dlouhodobě uvolněnou funkcí člena zastupitelstva byla funkce starosty.
Zastupitelstvo městyse Mšec určuje:
3. Podle § 84 odst. 2 písmeno k), že pro výkon funkce starosty městyse Mšec bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Hlasování, tab. č. 1 – návrh přijat
 
6. Volba starosty a místostarosty
Zastupitelstvo rozhodlo, že volba starosty a místostarosty proběhne veřejným hlasováním.
P. Milan Prokop navrhl kandidátku na starostku a to pí. Libuši Bestajovskou.
Zastupitelstvo městyse Mšec volí:
4. Starostku městyse Mšec pí. Libuši Bestajovskou
Hlasování, tab. č. 2 – návrh přijat
 
P. Petr Hnízdil navrhl kandidáta na místostarostu a to p. Marka Tichého.
Zastupitelstvo městyse Mšec volí:
5. Místostarostu městyse Mšec p. Marka Tichého
Hlasování, tab. č. 3 – návrh přijat
 
7. Různé
V tomto bodě se otevřela diskuse do které se přihlásili: p. Poch, p. Mikovec, pí. Bestajovská, p. Pacholík, p. Prokop, p. Slavík, pí. Slavíková, p. Kolář, p. Valentin, pí. Kocmanová, p. Loskot, p. Slapnička a p. Hora. Projednávalo se: zasíťování pozemků, koupě pozemků, v čem se nové zastupitelstvo bude lišit od předcházejícího, jaké priority má nová starostka, čeho by chtěla dosáhnout, kanalizace a ČOV a zda je správně že starostka je uvolněná a místostarosta neuvolněný. Z diskuse je pořízen zvukový záznam, který bude k dispozici na ÚM do příštího veřejného zasedání.
 
8. Usnesení
 
Zastupitelstvo městyse Mšec:
I. Bere na vědomí:
1. Zprávu pracovní komise o ověření platnosti volby členů zastupitelstva městyse Mšec na základě osvědčení o zvolení.
2. Podle § 69 odst. 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů složilo slib všech 9 členů zastupitelstva městyse Mšec. 
 
II. Určuje:
3. Podle § 84 odst. 2 písmeno k) určuje, že pro výkon funkce starosty městyse Mšec bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
 
III. Volí:
4. starostou městyse Mšec pí. Libuši Bestajovskou.
5. místostarostou městyse Mšec p. Marka Tichého.
 
9. Závěr
Na závěr nově zvolená starostka poděkovala přítomným za účast a veřejné zasedání ukončila v 19:55
 
 

 Jiří Pacholík                     Libuše Bestajovská                                    Petr Hnízdil
    ověřovatel                              starostka                                             ověřovatel
 
                                                                                         Ve Mšeci dne 09. 11. 2010