Platební portál

Mšecké listy

Mšecké listy

Knihy o Mšeci

Knihy o Mšeci

KNIHY O MŠECI

na úřadu městyse jsou  k zakoupení v září křtěné knihy o Mšeci od autora Jiřího Červenky

Mšec 1. díl - 390 Kč
Mšec 2. díl - 390 Kč
Mšecké hospody - 190 Kč

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Datum a čas

Dnes je pondělí, 26. 9. 2022, 1:04:23

Svátek

Svátek má Andrea

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Evropský den jazyků

Zítra má svátek Jonáš

Státní svátky a významné dny na zítřek:

  • Světový den cestovního ruchu

Aktuální počasí

Obsah

Usnesení
z 1. veřejného zasedání zastupitelstva městyse Mšec
konaného dne 13. 12. 2010
 
 
I. Zastupitelstvo městyse Mšec schvaluje:
5/1 jednací řád zastupitelstva městyse Mšec
6/1 vyrovnaný rozpočet na rok 2011 ve výši 9.309.000,-Kč
- rozsah rozpočtových opatření prováděných starostkou městyse ve výši 100.000,- Kč
- starostka městyse provádí rozpočtová opatření všech účelových dotací
7/1 rozpočtová opatření 8, 9 a 10 za rok 2010
8/1 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
9/1 obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a to včetně přílohy č. 1 (vyznačení míst, která podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství)
10/1 obecně závaznou vyhlášku č. 3/2010 o místním poplatku ze psů
11/1 obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  
12/1 zřízení finančního a kontrolního výboru, oba výbory budou tříčlenné
18/1 vzdání se nároku na vyplácení odměn dle § 72 a § 77 zákona o obcích a nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce pro neuvolněného člena zastupitelstva, pro členy a předsedy finančního a kontrolního výboru
20/1 pracovní náplň místostarosty dle předloženého návrhu a měsíční odměnu ve výši 3.000,- Kč čistého
21/1 nákup nového služebního vozu
22/1 uzavření dohody o provedení práce s paní Mgr. Ludvikou Trešlovou, max. 150 hodin ročně a 300,- Kč/hodina – právní služby pro městys Mšec
23/1 podání žádosti o dotaci ze Středočeského fondu rozvoje obcí a měst na rok 2011 a závazek spolufinancování akce
 
II. Zastupitelstvo městyse Mšec bere na vědomí:
3/1 zápis z ustavujícího veřejného zasedání městyse Mšec, konaného 8. 11. 2010
24/1 vyhodnocení stanovisek k návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Mšec
 
III. Zastupitelstvo městyse Mšec ukládá:
- starostce zajistit v souladu s § 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů tzv. rozpis rozpočtu v členění dle podrobné rozpočtové skladby
- starostce svolat schůzku se všemi dotčenými žadateli změny územního plánu
 
IV. Zastupitelstvo městyse Mšec volí:
13/1 předsedou finančního výboru Ing. Petru Valešovou
14/1 předsedou kontrolního výboru pí. Venuši Rosenbaumovou
16/1 členy finančního výboru pí. Hanu Šumovou a pí. Miluši Cífkovou
17/1 členy kontrolního výboru pí. Lenku Bílkovou a p. Pavla Mikovce